Årets gang i 2014.

Årets gang i 2014. 

                                           2014 har været et godt år. 

Det er lykkedes at få 2 læs til Moldova og 1 læs til Ukraine med støtte fra Danida. 1 læs blev sendt til Ukraine for egen regning, det læs kostede foreningen 18.800 kr.

Det er kun lande udenfor EU, der kan søges tilskud til, og deres bruttonationalprodukt skal ligge under 3.228 US dollars pr. person.

Det kan oplyses at bruttonationalproduktet i Danmark er over 60.000 US dollars pr. person.

Der er yderligere sendt 12.000 kr. til Ukraine, heraf har vi modtaget de 8.000 kr. fra Kulturministeriet. Lola vores kontaktperson i Ukraine har brugt pengene til at renovere en bygning, der skal bruges til socialt arbejde og forskole for sigøjnerbørn, så de får en chance for, at komme ud af det miljø, hvor størstedelen af forældrene er analfabeter.

Vi har modtaget 8.000 kr. fra Tips og Lotto som hjælp til forsendelser.

Også i år har Nordea doneret en opmuntring til de frivillige, med en middag og dejligt samvær på Westergårds Hotel i Hvidebæk. 

Der var i år arrangeret en bustur til Litauen, vi var 22 deltagere og  bussen var fyldt op med sengetøj, alm. tøj til både voksne og børn, rollatorer m.m. (turen kan se beskrevet på hjemmesiden). Et af højdepunkterne, var en gave med byggeklodser fra Lego, som vi afleverede en del af på et hjem for udsatte børn.

Der er også sendt en sending nødhjælp til Litauen, deriblandt var der også Lego, så der har været stor glæde hos mange børn. 

I marts havde vi et møde i Videbæk, med Lars Udsholt fra Dansk Missions Udviklingsafdeling. Han fortalte om sit arbejde med rådgivning vedr. udviklings-projekter og om personlige værdier og motivationen for arbejdet. Der deltog 29 personer fra forskellige organisationer i mødet, og der blev udvekslet mange erfaringer.

 Jens Rabjerg orienterede om, at han ønskede at stoppe som formand.

 Fortalt af Inger T. Uglvig

 Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle: Frivillige medarbejdere, medlemmer og alle der har givet os gaver, og til de der har doneret penge til formålet.

Uden den hjælp havde det ikke været muligt, at hjælpe så mange.

Nu er det tid til at forny medlemskabet, og vi håber på jeres velvilje.

Husk venligst navn og adresse, og hvis i får mail eller skifter mail adresse, så husk at give besked, så vi kan sende nyt til jer.

Beløbet bedes indsat på

konto 7652 2196427 eller FI indbetaling +73>84970735

Med venlig hilsen kasseren 

Inger T. Uglvig

Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

Vil gerne være medlem Mvh Mette Allerslev

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...