Hjælp os med at hjælpe !

Vejledning i tilmelding og indbetalinger på PC.


Bliv medlem ved at oplyse følgende:


Navn, gade, postnummer, by.
Telefon/mobiltelefon. 
E-mail adressse hvis man vil kontaktes pr. mail.

Oplysningerne sendes på en af følgende mail-adresser:

Krista Petersen kasserer

E-Mail: bredgade86b@hotmail.com

Bent Kristensen formand

E-Mail: hedevej5@hotmail.com

Man kan også henvende sig personligt til de øvrige medlemmer af bestyrelsen. 

Medlemskab af foreningen   200,00 kr. pr. husstand (skriv alle medlemmer af husstand)

                    enkelt person   100,00  kr. pr. hustand

 Vi vil også gerne modtage pengegaver til hjælp til transport og hjælpearbejdet generelt. Husk at øremærke hvad beløbet skal bruges til.

Beløbet kan indbetales på bankkonto nr. 9750 06139450

Beløbet kan fratrækkes i skat.  Husk CPR nr. og projekt nr. 6013

Hvis man ikke ønsker skattefradrag skal man blot bruge dette kontonummer 7652 2196427

  
Eventuelt spørgsmål, kan henvendelse rettes til bestyrelsen.


Husk! Ved indbetaling både af kontingent eller rejseindbetaling at angive dit navn, derved kan vi kende hvem der har indbetalt. .