Mindeord.

Jens Rabjerg!

I det daglige kom der mange forbi, over en kop kaffe blev sorger og glæder vendt, hans evne til at lytte til andre hjalp rigtig mange.

Æret være hans minde.

Jens Rabjerg med et stort hjerte for fattige mennesker. Ukraine 2013

                                  Mindeord.

Jens Rabjerg var stifter af "Dansk International Nødhjælp" i 2008.

På hans gård i Herborg, stillede han 3 stalde/lader til rådighed for alt det, der blev samlet ind til nødhjælp.

Jens havde, på grund af sin dejlige indstilling til livet, og store glæde ved at hjælpe andre, en helt utrolig stor berøringsflade.

Det udmøntede sig i, at vi når, der var penge til transporter enten fra medlemmer, gaver eller bevillinger fra Dansk Missions Råds Udviklings afdeling, så var der mange af de unge fra Den Kristne Friskole i Videbæk, der kom og læssede den store container. Det var også frivillige, der sorterede og pakkede de ting, der blev sendt af sted. Når der blev pakket, var Jens der altid selv og påskønnede det store arbejde, der blev gjort.

Det er et stort savn, at Jens ikke er her mere. Hans smittende glæde og hans taknemmelighed ved livet gjorde, at det var en fornøjelse, at arbejde og være sammen med ham.

Jens Rabjerg som formand for "Dansk International Nødhjælp" til højre i billedet,

video enterview Ukraine 2013.

nedenstående artikel fra Herning folkeblad om en glad mand

der knokler for at hjælpe andre i nød. 🙂

 

200 dyner og puder fra Hotel Herning kommer sygehuspatienter i Moldova til gode. Jens Rabjerg fra Herborg sørger for at få dem af sted

77-årige Jens Rabjerg fra Herborg ved Videbæk, husker en barndom, hvor fattigdommen var stor.

Hans familie var en af dem, der en dag modtog Marshall-hjælp fra Amerika. I pakken var der blandt andet noget tandpasta og et stykke sæbe ...

- Bare det at lugte til den sæbe ... det husker jeg endnu, siger Jens Rabjerg.

- Og der tænkte jeg, at jeg også ville hjælpe andre mennesker engang.

Vel organiseret

Det gør han så, Jens Rabjerg. Efter at have haft sit eget landbrug i mange år, blandt andet en kalvefarm med 800 kalve, har han siden 2004 slået sig på nødhjælp til blandt andet nogle af de tidligere kommunistiske østlande, Moldova og Ukraine under navnet Dansk International Nødhjælp.

I 2010 var han med til at sende 17 store lastbiler med hver 90 kubikmeter last af sted, og året efter blev det til 14.

Et firma i København, Poulsen Shipping, og et firma i Idom, Harald Andersen, kører last­bilerne. Mellemfolkeligt Samvirke betaler fragten, og omkring 48 frivillige sørger for at laste bilerne og sende dem af sted.

For godt til skrot

De mange ting og sager kommer fra hele Jylland, og det er alt lige fra tøj, møbler og dyner til hospitalsudstyr og en enkelt ambulance, som bliver opmagasineret i Jens Rabjergs 2000 kvadratmeter tidligere staldbygninger i Herborg, indtil det skal sendes af sted.

Således hentede Jens Rabjerg i denne uge 200 dyner og lige så mange puder hos Hotel Herning. Hotellet skal have nye dyner, men Louise Bredvig, som bestyrer hotellet sammen med sin mand, mente, at de gamle var for gode til at smide ud.

Det er Jens Rabjerg helt enig med hende i. Og han ved, hvor stor glæde dynerne kommer til at gøre, der hvor de skal hen.

- Nogle af dem skal til et hospital i Moldova, hvor vi sender senge ned. Sygehuset er ved at blive renoveret, og det ser frygteligt ud. Men der er kun madrasser til sengene - ingen dyner, fortæller Jens Rabjerg.

Jens Rabjerg har også sendt rollatorer til pensionister i Tjernobyl og møbler til et hjem for handicappede i Moldova. Og alle bliver så glade, når nødhjælpen ankommer.

- Vi får knusere, og de er så glade, fortæller en lige så glad Jens Rabjerg.

  Knokler for hjælpe!               Herborg d. 26. februar 2012.

Fattige i Moldova har fået madpakker.

Moldova ligger indeklemt  mellem Ukraine og Rumænien. Privatfoto