Videbæk 4 marts 2012.

Jens Rabjerg byder velkommen til Graham Mitchell (gokke) , der som den første vil fortælle lidt om sit daglige virke i Region Midtjylland, afdeling Viborg.

Graham Mitchell kommer fra England,  men har boet i Danmark siden 1964, og har været ansat ved det offentlige,  i den samme afdeling i 25 år.

Der samles ind fra hele region midtjylland og gives videre til MS (Mellemfolkeligt Samvirke) godkendte  organisationer. Der kan også gives til ikke MS godkendte organisationer, men det er langt lettere, hvis der er en organisation bag ved, der er godkendt af MS 

Følgende fortæller Graham om et par donationer. 

Projektet med hospitalsudstyr startede på en pudsig måde i Århus:

Merete Trolle – Save the Children of Arusha -  var  udstationeret  i Tanzania.

Merete var ude for et bilsammenstød i Tanzania med en zebra, hun blev overført til Århus og fik flere operationer.

Hun stillede der spørgsmålet: Hvor bliver jeres udstyr af, når det bliver kasseret herfra?

Det blev så lavet sådan, at alt kasseret udstyr skulle igennem afdelingen, som Graham stod for.

Værkstedet blev så godkendt som reparationsværksted for Mellemfolkeligt Samvirke.

Gert fra Randers Ulandsværksted og Graham fra Viborg kom så til at stå for dette.

Alle NGO organisationer skal huske, at tingene som de sender ud, bliver slidt i stykker langt hurtigere end forventet, og herefter skal der jo renoveres og også dette kræver hjælp fra organisationerne. Det er også vigtigt at de ting der bliver sendt ud, er komplette udstyrssæt , hvortil der er medsendt forklaring på, hvordan og hvad det skal bruges til. Med dette udgår man misforståelser og ”misbrugte” forsendelser.

Jyllandsposten i Århus donerede en komplet brandslukningsbil med stigevogn, røgdykkerdragter, uniformer, sugeslanger m.m.

TX fra Brand og redning underviste Mustafa fra Tanzania i, hvordan han kunne bruge ”moderne” brandslukningsudstyr. Han fik kontakt og fik doneret et komplet anlæg til Tanzasia.

På den gamle ”brandslukkervogn” lå der på ladet en meget stor sten. De blev spurgt, hvad de brugte den til. De forklarede, at brandslukningsvognens bremser ikke virkede, så når de kom til destinationen, brugte de stenen til at bremse. PÅ taget havde de også mange mindre sten liggende, de blev igen spurgt, hvad de brugte dem til. De forklarede, at de ikke havde udstyr på vognen til at slukke branden. Når befolkningen opdagede det, spyttede de efter brandmændene og de måtte kaste sten efter dem, for at komme væk igen.

Følgende fortæller Gert fra Randers Ulandsværksted om sit arbejde.

Der er en gruppe af hospitalsteknikere beskæftiget, da deres speciale er de mere elektriske ting. De pakker ikke hele containere, men samler komplette anlæg og leverer dem færdig pakket  til containere

I f.eks. Peru kan 95% af  udstyr. befolkning kun nå`s af vandvejen – floden. Projektet har her anskaffet et lille dampskib, som skal sejle rundt på floderne og tilbyde tandlægehjælp.

De har 3 projekter i gang i Gambia, hvor de opstiller røntgen udstyr. Gert fremviste på overhead, hvilket udstyr man skal være opmærksom på, når man udsender hospitalsudstyr – disse apparater skal gerne efterses af deres afdeling: Anæstesianlæg  –Ultralydscannere  –  røntgenapperatur  –  CT-scanner – MR.scanner og PET/CT scanner.

For alle typer apparater gælder det, at de skal være eftersete og funktionsklare, og at der skal medleveres betjenings- og servicevejledninger. På hjemmesiden ligger der vejledning  for renovering af udstyr.

Gert og Graham prøver at få opstartet en afdeling på Sjælland, da der her kan modtages fra Rigshospitalet og resten af Jylland.  Noget af arbejdet sker på værkstedet, men der bliver også brugt mange timer udenfor værkstedet, på at pille anlæg ned. 

Der var så pause, hvor der blev serveret kaffe/the og kage, herefter var der så præsentationer fra nogle af deltagerne ved mødet, om deres projekter. 

Jørgen Kastrup: Kembujeh Schoolfriends:

En af de største organisationer, der opererer i Gambia. Har været med til at støtte et hospital til 300 patienter. Skal til at bygge en erhvervsskole til boglig svage elever.

Mogens Ravn: Arbejder med SaronSlettes Missions-og nødhjælpscenter i Himmerland:

Sender nødhjælp til Ukraine. Mellemfolkeligt Samvirke yder dog ikke støtte hertil længere. De sendte sidste år 7 lastbiler til Moldova med nødhjælp.

Sonja Kristensen, Dansk flygtningehjælps netværk i Ringkjøbing:    

Daglig arbejde med flygtninge – lektiehjælp og undervisning i  forskellige emner i Danmark. Er i gang med at projekt i Kurdistan – der skal startes et videnskabscenter; Dansk humanitærudviklingscenter, som foregår på dansk og engelsk. Der er træning i at rense vandet i landet. Jorden er meget forgiftet. Der oplæres folk til at håndtere traumatiserede personer.

 Ruth og Jørgen Poulsen. Tanzania Landbrugsprojekt.

De har boet i Tanzania af flere gange, og har startet projektet efter, de er blevet pensioneret. Vil gerne hjælpe landbruget videre, så dette kan skaffe mad nok til landets indbyggere. De underviser folkene i Tanzania i hvordan, de kan drive et bæredygtigt landbrug. 80% lever af landbrug.

Niels Arne Skov: Dansk Balkan Mission.

Startede arbejdet i det sydlige Rumænien i 1992. En kristen humanitær forening, der samarbejder med en søsterorganisation i Rumænien.     Samarbejder med et fængsel om et projekt. Da støtten til Rumænien forsvandt, begyndte arbejdet med de fattige sigøjnere i Rumænien. Spædbørnsdødeligheden blandt sigøjnerne, frem for resten af Rumænien, er fire gange så stor, der er nu etableret bad, lægehjælp og samtaler med kommunen. De oplever stor vækkelse i Rumænien i sigøjner samfundene.                                                           Underviser unge mødre og kvinder i at læse. 

Holstebro Nødhjælp:

Er i gang med 3 projekter i Kosovo, Bortosani (Rumænien) og Bulgarien. 3 kvinder hjælper børn til bedre vilkår. Der er startet en genbrugsbutik, hvor handicappede børn og unge skal deltage i det daglige arbejde. Overskuddet fra butikken skal gå til bedre levevilkår.

 Africa in Touch. Uganda Farm.

Troede indtil 2011, at der var styr på det hele, men 2012 gik det galt. Demonstrationslandbruget fungerede godt, og en landbrugsskole fra Danmark ville besøge stedet. De havde anskaffet et lille vandingsanlæg til farmen, til at hjælpe, når regnen svigtede. Der blev indkøbt en lille kølevogn, som skulle transportere kødet til storbyen, fordi der her gives mere for kødet. Så kom en kraftig tørke i Kenya,  det påvirkede foderets kvalitet, og det har påvirket svineproduktionen, så denne er stoppet for nu. Der opleves på farmen at være en lille krise, og de er i tvivl om, hvordan de skal gribe sagen an. Måske er støtten blevet fjernet over for kort tid.

Aftenen sluttede med at Jens Rabjerg takkede for alle de gode indlæg, og ønskede alle god tur hjem. 

Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

Vil gerne være medlem Mvh Mette Allerslev

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...