Generalforsamling 2016

Dansk International Nødhjælp.

Generalforsamling hos  Jens  Rabjerg 21 marts 2016.

Velkomst:   

 Formand Bent Kristensen bød velkommen til de 14 fremmødte.

 

Valg af dirigent og referent:

Til dirigent blev valgt Erik Jørgensen og til referent blev valgt Ernst Nielsen.

Godkendelse af dagsorden:   

Erik Jørgensen takkede for valget og tilliden, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne og dagsordenen kunne godkendes.

Bestyrelsens beretning ved Formand Bent Kristensen:

2015 har været et år, hvor det økonomiske råderum har været mindre på grund af nedskæringer i puljen, som hører under udviklingsministeriet og bliver formidlet af DMRU. Da puljen var størst var den på 17 mil. Kr., nu er den skåret ned til ca. 7,5 mil. Kr.. Det er også blevet sådan, at de kun giver bevilling til 1 transport om året, så det begrænser vore forsendelser.

I 2015 havde vi 2 transporter til Ukraine, 2 transporter til Moldova, og 1 transport til Litauen.

Vi leverede en del ting til Tanzania, blandt andet et tandlægeudstyr. Det er Brødremenigheden der står for transporten.

 Litauen er det en kristen organisation ”Caritas”, den startede lige efter kommunisternes fald.

I Moldova køres hjælpen til et fælles lager i hovedstaden Chisinau, hvor Peter Fjeldstrup sørger for fordeling.

 I Ukraine er det Lola der står for modtagelsen og fordelingen af nødhjælpen. Og der er med hjælp fra blandt andet DIHA (Dansk International Nødhjælp) opført en bygning, med blandt andet møbler fra os, hvor der er indrettet en forskole, for at forberede børnene til skolegang, et socialt center og et lægehus, og på trods mangel på opvarmning af lokalerne, er disse taget i brug.

 

SISU en hjælpeorganisation hvor man kan søge midler til større projekter. Vi tænker eventuelt at  projekterne  i ”vore” lande kan få glæde af dette. Vi vil arbejde på sagen.

 

 Bent Kristensen var inde på, om der var muligheder for indtjening af penge til foreningen, og efterlyste evt. tiltag.  Bent foreslog ”cykel sponser løb”.

 

Jette der har stået for sortering og pakning af tøj i mange år, stopper på grund af sygdom, og der skulle gerne findes en afløser. Bent takkede hende for de mange år. Også alle de andre frivillige, der har tilbudt deres arbejdskraft i årets løb, får en stor tak. Det er deres hjælp, der gør, at vi kan yde den form for hjælp, som vi gør.

 

 Gennemgang af regnskabet ved Inger Uglvig:

Der var en omsætning på 81.928 kr. og et underskud på 18.727 kr. Jens Rabjerg har doneret 16.000 kr. fra hans 80 års fødselsdag. Årsagen til det store underskud er, at vi har bibeholdt aktiviteterne, men der er færre penge vi kan søge om. Kassebeholdningen er den 31/12 2015 på 34.240 kr.

 Men vi har fået støtte fra  Y´s - Men  i Videbæk, Stenderup Kirkekasse, Nordea og vores tidligere formand blev 80 år i år, og donerede alle sine pengegaver til os, og ikke mindst vore trofaste medlemmer, hvor nogle udover kontingent har støttet med gavebeløb. Der er også holdt nogle foredrag og der blev modtaget gaver i den forbindelse. Uden den store støtte, kunne det ikke lade sig gøre, at yde hjælpen. Så derfor en stor tak til alle.

Regnskabet blev godkendt

 

Kontingent:

2016 blev uændret fastsat til 100 kr. pr. husstand efter en afstemning ved håndsoprækning.

 

Valg af bestyrelsen og suppleanter: 

 Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt:

Bent Kristensen (genvalgt)

Jens Rabjerg       (genvalgt)

Inger Uglvig        (genvalgt)

Nis Lauridsen      (genvalgt)

Følgende er på valg til næste år, og forbliver i bestyrelsen i 2016.

Erik Jørgensen og Ernst Nielsen.

 Indkomne forslag:

Ingen forslag.

 

 Eventuelt:

Jens fortalte, at Lola i Ukraine var glad for de borde m.m. hun har fået.

Tandlægeudstyret som er sendt til Tanzania, er blevet opstillet, og de er glade for det.

Allan Laugesen spørger om vi har noget hospitalsudstyr til en transport til Rumænien.

Med hensyn til fundraising vil Allan godt hjælpe Nis med ansøgninger.

 

Bent orienterede om turen til Litauen til sommer. Der er 35 tilmeldte. De stopper ved 40 tilmeldte. Et spændende program, fra 26. juni-5.juli 2016.

Nærmere oplysninger og tilmelding ved formand Bent Kristensen: tlf.  97 17 52 78 – 61 34 99 13.

 

 Næste års generalforsamling:

Bent afsluttede generalforsamlingen med, at takke de frivillige, som hjælper med at køre tingene hjem og pakke på lageret, og pakke bilerne når de skal læsses. Det er det arbejde, der gør, at vi kan yde den form for hjælp, som vi gør. MANGE TAK.

Også en tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

 

PBV

Referent

Ernst Nielsen

 

Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

Vil gerne være medlem Mvh Mette Allerslev

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...