Generalforsamling 2020

Dansk International nødhjælp

Generalforsamling i Vorgod missionshus den 15 juni 2020

Bent Kristensen bød velkommen til de 22 fremmødte til den årlige ordinære generalforsamling. Bent undskyldte, at generalforsamlingen i år blev flyttet fra 20 marts og til 15 juni. Det skyldes udelukkende corona krise situationen i Danmark

Generalforsamlingen begyndte med, at Erik Jørgensen blev valgt til dirigent og Ernst Nielsen blev valgt til referent.

Erik Jørgensen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og derfor også beslutningsdygtigt.

Bent Kristensen holdt en beretning:

Området omkring Tjernobil i Ukraine har fået ½ læs nødhjælp fra vores lager gennem organisationen ”bevar Ukraine”. Desuden er der blevet sendt et læs til Rumænien og et til Moldova. Sendingen til Moldova er betalt af DMRU. ( dansk missions råds udviklingsafdeling)

Vi har gennem tiden i alt fået ca 100 senge og sengeborde for hospitalsenheden ”Lillebælt”. Derud over har vi netop lige hentet 25 senge på Kolding sygehus

Desuden får vi også en del udstyr fra genbrugscentralen i Herning.

Vi har hentet rigtig meget hospitalstøj fra Århus kommunehospitals vaskeri. Det første tøj var i dårlig forfatning. Senere blev standarten væsentlig bedre p.g.a. vores klage.

Vi har ået 25 drømmesenge fra et hotel i Horsens. Vi har fået 6 paller undertøj og bleer, til alle aldre, fra ”Ibena” i Sønderjylland.

Vi har tømt en gammel politistation i Herning. Der er blevet bygget en ny politistation, og fik mange skabe og hylder derfra.

Læsset til Rumænien skulle vi selv betale. De var meget taknemlige for udstyret. Mirela har sendt et takkebrev fra organisationen ”Healthy progress in Sighetu”

Vi har givet penge til Lolas skole for sigøjnerbørn i Uzhgorod i Ukraine.

Vi har brudt med Vitali og hans organisation (Strategic Initiatives of Gagauzia): Vi havde en deadline for at organisere turen til Moldova sidste sommer. Vitali reagerede ikke på henvendelserne. Efter deadline spurgte vi Peter Fjelstrup, om han havde andre organisationer, som kunne hjælpe os. Han foreslog organisationen ADRA i Comrat. ADRA er en organisation under 7 dags adventisterne. De organiserede så turen til Moldova samt de er villig til modtage udstyr og fordele det mellem institutionerne i Comrat området. Vi korresponderer med Andrei fra ADRA. Han er rigtig god til engelsk.

Der var 4 på en partnerskabsrejse til Moldova i januar 2020. Vi så en skole med interaktive tavler, som de har fået fra os. De var utrolig stolte og taknemlig over tavlerne.

Vi har fået en arv fra Jens Rabjerg på 10000 kr. Efter arveafgift fik vi 6200 udbetalt.

Tage Jensens niece har været i forbindelse med Serbien om nødhjælp. Det har imidlertidig vist sig, at være alt for korrupt i Serbien, så den ide er blevet opgivet. Niecen har fået lidt udstyr som hun kunne have i en trailer. Det har hun taget med til Serbien.

Bent takkede for alle, der har hjulpet. Han takkede specielt Lissy og Laurids samt Erik Pedersen for det deres arbejde på lageret.

Bent takkede Kjærs brød i Videbæk, fordi de sponsorerer brød når vi læsser. De, der laver kaffe fik også en stor tak.

Beretningen blev herefter godkendt

Krista fremlagde regnskabet:

Kapitalkontoen balancerer med 124810 kr med 249 kr i overskud. Vi har nogle få tusinder til gode ved DMRU.

Regnskabet blev godkendt

Kontingentet blev fastlagt til 50 kr for enlige og 100 kr for en husstand.

Valg til bestyrelsen:

Birgit Mølleskov var på valg og er villig til at modtage genvalg

Nis Lauridsen var på valg men ønskede ikke genvalg

Følgende blev foreslået som accepterede at modtage valg:

Birgit Mølleskov, Erik Pedersen, Lissy Moridsen, Henry Madsen og Niels Jørgen Pahus.

Lissy Moridsen og Birgit Mølleskov blev valgt til bestyrelsen

Erik Pedersen og Niels Jørgen Pahus blev valgt som suppleanter.

Henrik Dyrholm blev genvalgt som revisor.

Under evt. faldt der nogle rosende ord omkring turen til Moldova sidste sommer.

Erik Pedersen efterspurgte noget hjælp, specielt personer med trailerkort, der kan træde til med hjælp, også i den situation hvis han selv er forhindret

Næste generalforsamling bliver mandag d 15 marts 2021 kl 19 i Vorgod missionshus

Hilsen

Ernst Nielsen

Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

Vil gerne være medlem Mvh Mette Allerslev

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...