Generalforsamling DIHA 2014

Danish International Humanitarian Aid.

Referat fra generalforsamling.

Mandag den 17 marts 2014 kl. 19.00 på Finderupvej 27, 6920 Herborg.

Der var fremmødt 16 medlemmer til mødet.

  1. Velkomst ved formand Jens Rabjerg.
  2. Valgt til dirigent: Bent Kristensen og valgt til referent Nis Lauridsen.
  3. Dagsorden godkendt.
  4. Beretning ved formanden.

Året 2013 har været drilsk på grund af manglende bevillinger til transport.

Transport til Moldova gik der kludder i grundet papirarbejdet blev forsinket og derfor afslag af bevillinger i 2013.

4 læs er sendt med andre organisationer til Rumænien.

Vi har modtaget mange ting, som er fordelt til andre organisationer, og vi har også fået meget fra andre organisationer.

Bent Kristensen har fået kontakt til en organisation i Litauen, gennem en medarbejder, som har fået 1 læs nødhjælp i begyndelsen af 2014, som DIHA selv har finansieret transporten af. (15.000 kr)

Til gengæld er der blevet ryddet godt op på lageret.

Der er bevilget penge til 2 læs i  2014 til Moldova.

  1. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Inger Uglvig og godkendt.
  2. Kontingent blev fastsat til uændret 100 kr. pr. husstand.
  3. Valg af bestyrelsen. På valg var Jens Rabjerg, Inger Uglvig og Bent Kristensen, alle blev genvalgt. Som suppl. valgtes Johannes.
  4. Indkomne forslag: Ingen
  5. Eventuelt: Der er ærgerligt, at vi ikke p.t. ikke kan sende nødhjælp til Ukraine på grund af den politiske situation.

Turen til Uzhgorod i Ukraine i 2013 var en god tur, hvor deltagerne fik et godt indblik i sigøjnernes levevilkår. Vi lovede kontaktpersonen Lola, at hjælpe hende med midler til et hus til skolebrug. Der er søgt 30.000 kr. i Kulturministeriet til byggematerialer, der er bevilget 8.000 kr. til projektet, som vil blive afsendt, når den politiske situation tillader det.

Tur til Lithauen: Der er arrangeret en bustur til Litauen 14-22. juni med plads til 30-35 personer. Deltagerne fra turen sidste år har fået tilbuddet til at deltage pris ca. 4.000-4.300 kr.

Hvis der er ledige pladser, bliver de tilbudt andre interesserede. Da der er bestilt en bus med  plads til 50 personer, vil ledig plads blive fyldt op med ting, der er behov for. Bent har kontakterne til Litauen og sørger for arrangementet.

Dato for næste generalforsamling: Mandag den 16.marts 2015.

Referent Nis Lauritzen

Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

Vil gerne være medlem Mvh Mette Allerslev

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...