Generalforsamling DIHA 2015

                               Dansk International Nødhjælp


Referat fra generalforsamling

Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Finderupvej 27, 6900 Herborg.

Der var fremmødt 20 medlemmer til mødet.

          Velkomst ved formand Jens Rabjerg.

           Valg af dirigent og referent:

          Dirigent Bent Kristensen og referent:  Ernst Nielsen.

          Godkendelse af dagsorden:

          Bestyrelsen blev efter afstemning erklæret beslutningsdygtig.

          Beretning ved formanden:

 2014 har været et godt år. Der er sendt 2 læs til Moldova med tilskud fra Danida. Der er sendt 2 læs til Ukraine med tilskud til det ene læs. Det andet læs var uden tilskud. Det kostede foreningen 18.800 kr. at sende det andet læs til Ukraine.

Bruttonationalproduktet skal ligge under 3.228 US dollars pr. indbygger for at få tilskud. Bruttonationalproduktet steg til over 3.228 US dollar mellem de to læs. Det er kun lande udenfor EU der kan søges tilskud til.

Det kan oplyses at bruttonationalproduktet i Danmark er over 60.000 US Dollars pr. indbygger.

Lola i Ukraine er medlem af Pinsekirken og er sigøjner. Hun er med til at fordele nødhjælpen mellem de mest trængende blandt sigøjnere I Ukraine.

Der er sendt et læs nødhjælp til Litauen. Heri var 72 kg. Lego. Det kostede foreningen 12.972 kr. at sende det læs til Litauen.

Der håbes på, at en ambulance bliver sponsoreret til Moldova.

Tips og Lotto har bevilget 8.000 kr., Nordea 4.000 kr. og Lego har leveret 72 kg. Legoklodser.

Jens Rabjerg orienterede om, at han ønskede at stoppe som formand.

 Formandens beretning blev godkendt ved håndsoprækning.

         Godkendelse af regnskab:

 Jens Rabjerg fremlagde regnskabet, da kasserer Inger Uglvig var fraværende på grund af sygdom.

Omsætningen balancerede med 149.749 kr., med et overskud på 4.851 kr. Egenkapitalen var 31/12 2014 52.967 kr.

Regnskabet er revideret af Revisor Tage Jensen.

Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.

       Fastsættelse af kontingent:

 Det blev besluttet at kontingent skal være uændret 100 kr. pr. husstand.

        Valg af bestyrelse og suppleanter:

 På valg til bestyrelsen var:

Nis Lauridsen der modtager genvalg. 

Frank Jensen der ikke ønsker genvalg.

 Medlemmer der modtog valg ind i bestyrelsen:

Erik Jørgensen og Ernst Nielsen.

Følgende blev valgt som suppleanter:

Nis Lauridsen og Jens Østergård.

       Næste års generalforsamling bliver 21/3 2016.

       Kontingent.

 Vi vil gerne sige tak for jeres medlemskab. Jeres kontingent, gaver og donationer er en forudsætning for, at vi kan blive ved med at sende ting til mennesker i nød.

Derfor vil vi bede jer om, at indbetale jeres bidrag/kontingent på:

Bank konto:  7652-2196427   eller  FI indbetaling: +73< 84970735

Husk venligst at påføre navn, adresse og evnt. mail, da vi så kan kontakte jer fremover.

 Ønsker man skattefradrag for evnt. gave, kan man se hvordan her på hjemmesiden.

 

 

Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

Vil gerne være medlem Mvh Mette Allerslev

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...