Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Vorgod missionshus den 18 marts 2019

Bent Kristensen byder velkommen til de 20 fremmødte ved den årlige ordinære generalforsamling. Bent undskyldte, at generalforsamlingen i sidste øjeblik blev flyttet fra Rene’ Bisgård og til Vorgod. Dette skyldes misforståelser i bestyrelsen.
Erik Jørgensen blev valgt til dirigent og Ernst Nielsen blev valgt som referent. Der var ingen modkandidater.
Erik takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet iflg. vedtægterne og derfor beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev også godkendt af forsamlingen.

Bent orienterede i beretningen om at der sidste år ikke blev sendt nødhjælp til Moldova. Men der blev sendt et læs til Rumænien via Allan Laugesen. Rumænien betalte for transporten.
Der er netop lige sendt et læs nødhjælp til et hospital som Erik Jørgensen har kontakt til i Rumænien. Der blev læsset 45 hospitals senge + tilbehør.
Vi har sendt et læs nødhjælp til Ukraine (sammen med organisationen ”bevar Ukraine”) til Donesk området. Det var fortrinsvis skolemøbler og senge. Anden gang vi sendte sammen med ”bevar Ukraine” kom de med et ¾ fyldt læs fra andre steder, så det var kun meget begrænset de tog med fra vores lager. Problemet med organisationen ”bevar Ukraine” er, at når det tager os 3 timer at fylde en 90 m3 stor ladvogn, så tager det Ukrainerne 2 dage. I de 2 dage skal der være en repræsentant fra vores forening, der skal fortælle og overvåge hvad de må tage, og hvad de skal lade stå. Alligevel tog de nogle røde skolemøbler med sig, som de havde fået at vide, at de ikke måtte tage. Derfor har vi besluttet i bestyrelsen, at vi ikke synes, at samarbejdet er en god ide.
Vi har fået mange senge og sygehusudstyr fra Grindsted og sygehusorganisationen ”Lillebælt”. Det er fra lagerne i Vejle og Kolding, som vi har hentet sygehusudstyret fra. I mandags hentede vi det sidste læs fra sygehus Lillebælt i denne omgang.
Vi henter også en del fra hjælpemiddelcentralen i Herning. Fra Ringkøbing Skjern kommune kommer de selv med det.
Vi har fået en del sygehustøj fra sygehusvaskerierne i Kjellerup og Varde. Her må vi desuden få de gamle og brugte gittervogne.
Vi har fået en del skolemøbler fra Grindsted skole. Erik Jørgensen kender pedellen.
Vi har hentet en del måtter fra Karup. Det var ved at gå i stå, men så kom den tidligere direktør tilbage, og nu får vi rigtig mange måtter igen.
Vi har givet Lola fra Ukraine 16.000,00 kr til renovering af socialcentret i forbindelse med sigøjnerlejrene. De 16.000 kr er sponsoreret til Lola via foredragsvirksomhed.
På lageret står Gitte for tøjsorteringen og Erik Pedersen for møbler og senge. De laver begge et stort arbejde på lageret.
Bent pointerede også den gode tur, som de havde til Litauen sidste år. Han orienterede om, at i år går turen til Rumænien og Moldova
Desuden rettede Bent også en stor tak til hjælperne. Også en stor tak til Kjers bageri i Videbæk. De sponsorerer brødet til kaffen efter at vi har læsset.
Bent takkede også bestyrelsen for godt samarbejde.
Der var ingen opklarende spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.

Krista gennemgik regnskabet som viste god økonomi med en egenkapital på 124.561 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Kontingentet fastsat til fortsat at være 100 kr pr familie

Valg af bestyrelse
Erik Jørgensen, Bent Kristensen og Ernst Nielsen fra bestyrelsen var på valg, alle var villig til at modtage genvalg.
Krista Pedersen og Allan Laugesen blev valgt til stemmetællere.
Erik Jørgensen , Bent Kristensen og Ernst Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen og Erik Pedersen og Karl Åge Pedersen blev valgt som suppleanter
Der var ingen forslag indkommet
Der blev ikke drøftet noget under evt.
Næste års generalforsamling vil blive mandag d 23 marts 2020 kl 19:00
Referent
Ernst Nielsen

Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

Vil gerne være medlem Mvh Mette Allerslev

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...