Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Vorgod missionshus den 31 maj 2021

Bent Kristensen bød velkommen til de 29 fremmødte til den årlige ordinære generalforsamling. Bent undskyldte, at generalforsamlingen i år blev flyttet fra 15 marts og til 31 maj. Det skyldes udelukkende corona krise situationen i Danmark

Generalforsamlingen begyndte med, at Erik Jørgensen blev valgt til dirigent og Ernst Nielsen blev valgt til referent.

Erik Jørgensen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og derfor også beslutningsdygtigt.

Bent Kristensen holdt beretningen

Der er i det sidste års tid sendt 2 læs til Lola i Uzhgorod i Ukraine. Bevar Ukraine har hjulpet os rigtig meget med papirarbejdet. Lola har ikke fået distribueret det sidste læs vi sendte ned til hende. Hun har haft en del problemer med papirarbejdet fra et læs fra Brande og Græsted.

Vi har sendt 2 læs til Moldova. Vi var en 4 stykker der var i Moldova i sidste uge for at se om hjælpen har gjort en forskel. Den har gjort en stor forskel kunne vi konstaterer. Sidste år begyndte vi at samarbejde med en organisation der hedder ADRA. ADRA arbejder meget effektiv med distributionen af det vi sender derned. Samarbejdet med ADRA er vi rigtig godt tilfredse med. Alle de steder vi besøgte blev vi modtaget med hjertevarme og de udviste stor taknemmelighed for nødhjælpen.

Vi har sendt 3 læs til Rumænien. Surdu Ana Emanuella fra Rumænien der arbejder i Ålborg har sørget for ønsker af udstyr, og indsamlingen af midler til forsendelserne til Rumænien. Yderområderne i Rumænien er lige så fattige nu som før de kom ind i EU samarbejdet siger rumænere her i landet. Det tredie læs indeholdt udelukkende hospitals udstyr og blev derfor også kørt direkte til et hospital i nærheden af Bukarest i Rumænien. Der er kommet ønsker fra et andet hospital i Rumænien om et læs.

Der kommer sandsynligvis også hospitalsudstyr ind til vores lager når det nye sygehus i Gødstrup skal tages i anvendelse. Vi er i hvert fald inde i varmen

Hinnerup nødhjælp henter selv måtterne nu, idet Bent Kristensens lastvogn ikke er det som den var engang. Hvis vi har brug for måtter skal vi kontakte organisationen i Hinnerup og selv hente måtterne på vaskeriet i Karup.

Preben og Birgit har investeret i en stor trailer som vi kan leje til ind transport af udstyr. Vi har bl. a. hentet udstyr i Thisted og skoleudstyr i Silkeborg samt senge i Grindsted. Lægehuset i Vorgod har vi fået lov til at tømme. Vi har fået computere fra Vorgod kirke.

Vi er begyndt at betale husleje, for leje af lageret, fra 1 januar i år. Vi betaler 1500 kr om måneden.

Der er blevet organiseret et onsdagshold. Lissy og Erik Pedersen står for hver deres hal. Når Erik og Lissy mangler ekstra hjælp til oprydning, sender Lissy bud efter ekstra hjælp, ud fra en liste med personer der har tilbudt at hjælpe. Det er stort set altid onsdag eftermiddag. Desuden er der kommet et telt op i ”Lissy’s hal” Det er et samlingssted for onsdagsholdet når de indtager det medbragte kaffe. Også når vi læsser til transport anvender vi teltet til samling og forfriskning for hjælpere.

Videbæk bageri levere brød når vi læsser til transport.

Beretningen blev godkendt

Krista fremlagde regnskabet . Der har været et underskud på 26.867 kr i 2020, men kassebeholdningen er på 97.943 kr ved årets slutning.

Regnskabet blev godkendt

Kontingentet blev fastlagt til 200 kr pr husstand og 100 kr pr enkelt medlem

Valg til bestyrelse:

På valg var Bent Kristensen, Erik Jørgensen og Ernst Nielsen.

Alle 3 blev genvalgt til bestyrelsen.

Jens Anton Nørmark og Niels Jørn Pahus blev valgt som supleanter

Henrik Dyrholm blev genvalgt til revisor

Næste generalforsamling er planlagt til mandag d. 21 marts i Vorgod missionshus kl 19:00

Referent

Ernst Nielsen

Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

Vil gerne være medlem Mvh Mette Allerslev

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...