Referat/dagbog fra tur til Moldova.

Dagbog skrevet af Jørgen Moesgaard


Fra den 28. august til den 8. september rejste vi 5 personer fra Dansk International Nødhjælp til Moldova for at kontrollere, om nødhjælpen blev fordelt på rette steder, og for samtidig at høre og se, hvor og hvad der var behov for af hjælp.

Vi landede i Chisinau sidst på eftermiddagen den 28/8. og blev kørt til vort logi str. Gregorie Vieru 19 i Chisinau.

Søndag den 29/8.
Vi kørte til gudstjeneste i en kirkelig organisation "New Life", som også modtager og fordeler nødhjælp. Her aftalte vi et møde til tirsdag d. 3/8.

Mandag d. 30/8.
Kørte sydpå til Gagauzia området. Gjorde ophold ved administrationsbygningen i Comrat, hvor vi havde møde med guvernør og borgmester. Han takkede for hjælpen og sagde, at det var første gang, de havde kontakt med hjælperne. Han havde snakket med Bjørn Leinum, og syntes det var en god måde at hjælpe på. Det meste kom frem i hel stand.Har allerede fået god hjælp og sagde, at det er godt, at vi kommer for at kontrollere.De forsøger at forbedre sygehusene og skolerne. De ville lave en liste til en ny sending ( ønskeseddel). De vil gerne have el-kørestole, el-lifte, handicapstole, bækkenstole, blodtryksmålere, høreapparater og høreprøveapparater.

Herefter så vi Comrat Hospital. Her var 250 sengepladser, Terapi, Gynækologi, Kirurgi og 24 senge til rygskader. De takkede for den private hjælp, det  bliver brugt hver dag. Ønskeseddel: Katetere til mænd og kvinder, 1 stk. operationsbord, kartoteksskabe, sendelinned, sengeborde og badestole. Vi fik oplyst, at 165 fattige familier har fået tøj af det, der var sendt.

Herfra kørte vi til Congaz. Først et møde på borgmesterkontoret. Der er 13.200 beboere i området, for 5 år siden, var der 15.000, der er mange, der er rejst til udlandet for at tjene penge. Der er 3.200 børn, 5 skoler og 5 børnehaver.
Man lejer jorden og avler korn, tobak, vin og al slags frugt.
Der er en kjolefabrik(Tyrkisk textil) med 700 ansatte og et privat firma der laver fødevarer.
Hospitaler og helsecentre, revalideringscenter for handikappede børn, et socialt køkken der kan bespise 100 af de fattige åbner 1/9. og et projekt for at sætte dem i gang med noget. De har store problemer med, at holde deres skoler. 

Derefter så vi en børnehave, som manglede stole og borde til børn på 3,4 og 5 år.

Sidste stop før vi kørte retur til Chisinau var Congaz Hospital.
Vi så mange ting her, som var kommet fra lageret i Herborg, blandt andet hospitalssenge, som var opmagasineret i en gang, de skulle bruges i en ny kirurgisk afdeling, som var under opførsel. Det var dejligt at se, hvor glade personalet var for de ting, de havde fået som hjælp, de viste gerne frem på tingene. En af sygeplejerskerne gik i tøj, hvorpå der stod Ikast Bording Kommune. Deres ønskeseddel lød på el-brødmaskine, service, bestik, badestole, toiletstole, sengelinned og tøj til personalet m.m.

Fra den 31/8. til 5/9.

Tirsdag den 31/8.
Møde med "New Life", som modtager og fordeler nødhjælp. De fordeler tingene efter behov over hele Moldova. Myndighederne bestemmer, hvor tingene skal hen. Kørte hen for at se lageret hvor de modtager nødhjælpen. Det så godt og praktisk ud. De kunne godt bruge små dørmåtter, arbejdstøj til fængsler, lænestole og sofaer, køleskabe, papir og 2 el-orgler.

Besøg på rehabiliteringscenter for misbrugere med plads til 14 klienter. Centeret drives af "New Life". De havde gode resultater med afvænning, og var tildels selvforsynende. Der var 3 køer, en del grise, kalkuner og andet fjerkræ, samt frugt og grønt.

Onsdag den 1/9.
Vi gik en tur for at se  lidt på byen Chisinau. Besøgte et jødisk ægtepar, hvor vi så billeder fra oversvømmelserne ved grænsefloden Prut. Vi fik at vide, at 1 million mennesker fra Moldova arbejdede i udlandet, mange emigrerer til Canada, mange forsørger familien fra udlandet.

Torsdag den 2/9.
Besøg i et fængsel som havde modtaget tandlægeudstyr, for at kontrollere om udstyret var på plads - det var ok. Der måtte kun komme 3 personer med på besøget. Resten af dagen brugte vi i byen, og spiste aftensmad i privat hjem, hos forældrene til en af vore guider og chauffører. 

Fredag den 3/9.
En del af tiden havde vi også en anden guide og tolk, en ung mand (Anatolie) fra Moldova, som har boet i Danmark de sidste 5 år og studeret og bor i Herning, så han havde lært en del dansk.
Vi kørte vestpå, og så først et meget smukt kloster. Derpå gik turen til Carpineni, hvor vi besøgte et skolehjem/børnehjem for børn af forældre, som ikke ønskede at se deres børn. Der kom også børn, der kun var der om dagen.
150 børn op til 17 år. Det er staten der driver institutionen.
Det var også ting her, der havde været omkring lageret i Herborg.
De kunne godt bruge et bordtennisbord, maling og sengetøj.
De havde problemer med vand, de skulle hente vandet i tankvogne. De ønskede at få lavet en boring, så de kunne få rent vand til børnene.

Videre kom vi til Nisporeni, hvor vi først havde et møde med borgmesteren.
Byen havde planer om at oprette et plejehjem til 200 personer, og hertil kunne de bruge alt, hvad dertil skal bruges. De havde 4 børnehaver og børnehjem, som vi besøgte. Den ene af de fire var, den man havde planer om, at lave om til omtalte plejehjem.

Vi spiste aftensmad ved Anatolie`s forældre, som boede i Nisporini. De var forøvrigt lige kommet hjem fra Portugal, hvor de havde arbejdet.

Lørdag den 4/9.
Om eftermiddagen kørte vi lidt i nordøst, for at se et underjordisk kloster, hvor munkene boede i huler.

Søndag den 5/9.
Vi kørte 170-80 km. mod nordvest til Risscani, hvor vi besøgte 2 danske missionærer, Johannes og Charlotte, som boede i noget, der kunne ligne cirkusvogne. Johannes havde være på hjul de sidste 30 år i en stor del af Europa. De havde boet i Moldova i 14 år.
Herfra kørte vi til et plejehjem i nærheden. Vi havd købt is og chokolade til beboerne. Her havde et dansk ægtepar på frivillig basis, hjulpet med at reparere
lidt på bygningen og lave en overdækket terrasse. Plejehjemmet havde blandt andet fået maling fra nødhjælpen.
Vi var også ude ved en landsby i omegnen, hvor et ægtepar fra Herborg havde hjulpet med at bygge en ny stald, som dog ikke var helt færdig endnu. Vejene derude var næsten ufremkommelige, men det var spændende at se.

Fra den 6/9 til den 8/9.

Mandag den 6/9.
Dagen blev brugt til lidt afslapning og mulighed for at bruge nogen af de resterende Moldova leu.

Tirsdag den 7/9.
Startede med besøg på et handicaphjem for unge over 16 år. Hjemmet var opdelt i 2 afdelinger, den anden afdeling var for handicappede børn.
Det så godt ud, og der var flere ting, der var kommet fra nødhjælpen i Herborg.
Vi havde den del Legoklodser med til børnene.
Om eftermiddagen kørte vi mod sydvest, for at se lidt af de områder, der havde været oversvømmet af floden Prut, som danner grænsen til Rumænien.
Vi mødte borgmesteren i Cantemir, som viste os rundt i nogle af husene, der havde stået under vand ved Stoianovea. Der var huse, der var forladt, men også huse hvor beboerne stadig boede i, selv om de var meget fugtige, og mere eller mindre var ødelagte. Det så meget usundt ud, og befolkningen så ud til at leve i fattigdom. Herefter inviterede borgmesteren på kaffe og te på hans kontor. Der blev spurgt om, hvad de kunne ønske af hjælp derude. De kunne bruge alt til renovering, lige fra tagplader til møbler, køkkentøj, tøj, skolemøbler, legetøj (stort og småt), kørestole og toiletstole.
Efter kaffe og te fulgte borgmesteren med os hlet ud til floden Prut, hvor vi skulle krydse den Rumænske grænse for at komme helt ud til floden. Her tog vi afsked med borgmesteren og kørte mod Chisinau.

Onsdag den.8/9.
Så blev det hjemrejsedag efter nogle spændende dage i Moldova med mange indtryk og oplevelser, som vi nu skal hjem og tænke over.
Med hensyn til kontrollen med, om tingene kommer hen, hvor der er behov for dem, kan vi kun sige, at vi har set mange ting fra nødhjælpen, der gør stor nytte og glæde imellem befolkningen, der hvor det er kommet ud. Selvfølgelig kan det være svært i et land med en hel del korruption, at afgøre om lidt af nødhjælpen kan ende i forkerte hænder. Men der var ikke det indtryk vi fik.
Vi fløj fra Chisinau lufthavn ved 13 tiden.Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...