Generalforsamling 2022

Dansk International nødhjælp

Generalforsamling i Fiskbæk missionshus den 21 marts 2022

Bent Kristensen bød velkommen til de 46 fremmødte til den årlige ordinære generalforsamling,. Det blev indledt med en lille forårsfest med spisning kl 18:00

Generalforsamlingen begyndte med, at Børge Hansen blev valgt til dirigent, og Ernst Nielsen blev valgt til referent.

Børge Hansen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og derfor også beslutningsdygtigt.

Bent Kristensen holdt beretningen.

Efter generalforsamlingen sidste år har vi fået udarbejdet en ny flyer. Pengene til den nye flyer er betalt af DMRU. DMRU har ændret navn til CKU (Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde).

Den 19 juni holdt vi et åbent hus arrangement på lageret. Dette synes vi blev en stor succes. Der kom ca 130 besøgende til åbent hus dagen.

Der er sendt 2 læs udstyr til Moldova. Disse transporterer betalt af CKU. Desuden har vi været på en partnerskabsrejse sidst i maj 2021. Partnerskabsrejsen blev betalt af CKU med den begrundelse, at vi skulle se om det også var de rigtige der fik vores udstyr. ADRA fordeler udstyret, og de gør deres arbejde yderst tilfredsstillende. Vi har en god kontakt til ADRA. Vi så,at sundhedshuse virker som en slags hjælpemiddelcentral, hvor de udlåner udstyr til private

Der er sendt 5 læs til Rumænien, Ana Emanuella er vores rumænske kontaktperson i Ålborg. Ana har, via en indsamling blandt Rumæner i DK, betalt en del af de 5 læs. Der er stor forskel på by og land i Rumænien. Det erfarede man sidste år, da der blev gennemført en stortur til Rumænien. De, der bor tæt op ad Sortehavet, har lidt højere velstand end i resten af Rumænien.

De fik en del computere i Rumænien.

Vi har fået meget fra loppemarkederne i Videbæk og Lem. Vi har fået skolemøbler fra ca 400 elever på Videbæk skole. Vi har også fået skolemøbler fra Vorgod skole.

Vi henter udstyr fra hjælpemiddelcentralen i Tjørring ca hver anden uge. De ringer til Erik P. når de trænger til at komme af med noget. Desuden henter vi også meget udstyr fra Blå Kors i Herning.

Vi har fået lovning på en del udstyr fra Sygehus Midt i Holstebro efter at det er blevet lukket.

Vi er også begyndt at betale husleje, samt vi lejer en gastruck som vi bruger på lageret samt når vi læsser til transport.

Erik P., Og Lissy og Laurids blev takket for deres store arbejde på lageret. Og der blev takket til alle der har accepteret at stå på en liste som man kan ringe til når der er behov for hjælp. En tak blev også rettet til bageren i Videbæk for at sponsorere brød til en frokost, når vi læsser.

Der blev også rettet en tak til bestyrelsen for samarbejde

Derefter blev beretningen godkendt.

Ernst Nielsen fremlagde regnskabet, idet vores kasserer Krista var fraværende.

Regnskabet viste et underskud på 46.783 kr i 2021 Mange har givet gave til foreningen i begyndelsen af 2022 så pt er underskuddet bleven mere end dækket ind.

Ved årets slutning var der 51.160 kr i kassebeholdning

Der er pt 114 medlemmer i foreningen

Regnskabet blev godkendt

Kontingentet blev fast lagt til fortsat at være 100 kr/ person.

Birgit Mølleskov og Lissy Lauridsen var på valg til bestyrelsen.

Valget blev udelukkende gennemført ved skriftlig afstemning. Som stemmetællere blev Henry Madsen og Henry Just valgt.

Første skriftlige afstemning var en forslagsrunde.

Efter forslagsrunden indvilgede følgende i at lade sig opstille

Birgit Mølleskov, Lissy Mouridsen, Jens A. Nørmark, Kristian Svinth og Hans Nørmark

Birgit Mølleskov og Lissy Mouridsen blev valgt til bestyrelsen samt Jens A. Nørmark og Kristian Svinth blev valgt til suppleanter.

Henrik Dyrholm blev genvalgt som revisor

Der var ingen indkomne forslag og under evt. blev der vist video fra Rumæniensturen 2021 og Bent gennemgik foreningens situation med den store flygtningestrøm i både Ukraine, Moldova og Rumænien.

Næste års generalforsamling blev fastlagt til 20 marts 2023

Referent

Ernst Nielsen

Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

Vil gerne være medlem Mvh Mette Allerslev

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...